Şatrobada iki nənənin toxuduğu zənbillər

Masallı rayonu sakinləri danışır ki, buralarda hər kəndin özünə görə xüsusi, ənənəvi məşğuliyyəti var. Şatroba kənd sakinləri də, tarixən lığdan toxunan zənbilləri ilə məşhurdur. Bu işlə əsasə qadınlar məşğul olub, gəlir əldə edirlər. Hökümətin son dövrlər insanları eko paketlər istifadə etməyə çağırışları və bununla bağlı yeni qanunlar qəbul etməsi Ümrə və Həzrə nənələrini ümidləndirib.SHOW LESS

Advertisement
Scroll to top
azAzerbaijani